en-USro-RO

| Login
26 septembrie 2017

Consiliul redacţional al revistei Dialog teologic

     
Editor-in-Chief::  
conf. univ. dr. pr. Ștefan LUPU

Executive-editor:  
lect. univ. dr. pr. Iulian FARAOANU

Editorial Board:  
prof. univ. dr. pr. Emil DUMEA,
University „Al.I. Cuza” of Iaşi, Romania
conf. univ. dr. pr. Ştefan LUPU,
University „Al.I. Cuza” of Iaşi, Romania
conf. univ. dr. pr. Iosif ENĂŞOAE,
University „Al.I. Cuza” of Iaşi, Romania
lect. univ. dr. pr. Lucian FARCAŞ,
University „Al.I. Cuza” of Iaşi, Romania
lect. univ. dr. pr. Iulian FARAOANU,
University „Al.I. Cuza” of Iaşi, Romania
lect. univ. dr. pr. Benone Farcaş,
Roman Catholic Theological Institute of Iaşi, Romania
Advisory Board:
prof. univ. dr. pr. Jan MIKRUT,
University Gregoriana of Rome, Italy
prof. univ. dr. pr. Marek INGLOT,
University Gregoriana of Rome, Italy
prof. univ. dr. pr. Giovanni TANGORRA,
University Lateranum of Rome, Italy
prof. univ. dr. pr. Gilfredo MARENGO,
University Lateranum of Rome, Italy
prof. univ. dr. pr. Manfred Hauke,
Faculty of Theology Lugano, Swiss
prof. univ. dr. pr. Wilhelm DANCĂ,
University of Bucharest, Romania
prof. univ. dr. pr. Liviu JITIANU,
University „Babeş-Bolyai” of Cluj, Romania
conf. univ. dr. pr. Dávid DIÓSI,
University „Babeş-Bolyai” of Cluj, Romania
conf. univ. dr. pr. Damian PATRAŞCU,
Roman Catholic Theological Institute of Roman, Romania
conf. univ. dr. pr. Maximilian PAL,
Roman Catholic Theological Institute of Roman, Romania
ISSN:  1453 - 8075 
Revista apare de două ori pe an 

Anul primei apariţii: 1998, Iaşi

EDITORIAL OFFICE:  
INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC
© Editura Sapientia
Str. Văscăuţeanu, nr. 6
RO – 700462 – IAŞI
Tel.: 0040 232 225228
Fax: 0040 232 211476
www.dialogteologic.ro
e-mail: slupu@itrc.ro
 
   Acreditare CNCS: 
categoria C în domeniul Teologie 
(PN-II-ACRED-AR-2012-0174).

BUCURIA ŞI SPERANŢA, tristeţea şi angoasa oamenilor de azi, mai ales ale săracilor şi ale tuturor celor care suferă, sunt şi bucuria şi speranţa, tristeţea şi angoasa ucenicilor lui Cristos şi nu există nimic cu adevărat omenesc care să nu aibă ecou în inimile lor. Într-adevăr, comunitatea lor este alcătuită din oameni care, adunaţi laolaltă în Cristos, sunt călăuziţi de Duhul Sfânt în peregrinarea spre împărăţia Tatălui şi au primit mesajul de mântuire ce trebuie vestit tuturor. Prin urmare, această comunitate se recunoaşte în mod real şi intim solidară cu neamul omenesc şi cu istoria lui.
(Gaudium et spes, 1).

Calendar Catolic

Marţi, 26 septembrie 2017

Sfintii zilei
Ss. Cosma şi Damian, m. *; Ghedeon
Liturghierul Roman
Marţi din săptămâna a 25-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaţă comună
verde (roşu), I
Lectionar
Esd 6,7-8.12b.14-20: Israeliţii întorşi din robie au terminat de construit casa lui Dumnezeu şi au sărbătorit Paştele.
Ps 121: Vom merge cu bucurie în casa Domnului.
Lc 8,19-21: Mama mea şi fraţii mei sunt aceştia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi îl îndeplinesc.
Meditatia zilei
Marţi din săptămâna a 25-a de peste an