en-USro-RO

| Login
2 februarie 2018
Standarde de etică editorială la Editura Sapientia

1. Evitarea plagiaturii şi respectarea proprietăţii intelectuale. Editura are o preocupare crescută pentru respectarea dreptului de proprietate şi evitarea plagiatului. Principala răspundere revine autorilor în contractul editorial stipulându-se expres această obligativitate, inclusiv declaraţia pe propria răspundere ca toate materialele îi aparţin, citările se fac în conformitate cu legislaţia in vigoare.
2. Se solicită autorului copii după dreptul de reprint pentru ilustraţii, grafice, tabele etc. care fac obiectul dreptului de autor.
3. Publicarea unui volum sau a unui articol într-o revista se face numai după evaluarea etică făcută de 1 sau 2 referenţi diferiţi de referenţii care au evaluat din punct de vedere ştiinţific lucrarea şi care trebuie să analizeze cel puţin următoarele aspecte:
a) Riscul de plagiat;
b) Menţionarea corecta a paternităţii ideilor prin trimiteri bibliografice;
c) Conflictul de interese
4. Pentru evitarea conflictului de interese, volumele şi articolele propuse spre publicare nu vor putea fi făcute în sistem de peer review de către rude şi afini până la gradul 2 al autorului;
5. În hotărârile consiliului editorial, cât şi în alte decizii cu caracter editorial persoanele aflate în conflict de interese nu vor avea drept de vot;
6. Retragerea de la difuzare a unei publicaţii. După apariţia unei publicaţii în toată perioada în care aceasta se află în difuzare, aceasta poate fi retrasă de la difuzare pentru următoarele motive:
a) Plagiat şi încălcarea dreptului de autor;
b) Încălcarea confidenţialităţii în cercetarea publicată;
c) Expunerea unor persoane sau instituţii la afirmaţii calomniatoare şi defăimătoare sau la solicitarea expresă a autorului.

Calendar Catolic

Miercuri, 18 aprilie 2018

Sfintii zilei
Sf. Atanasia din Egina
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 3-a a Paștelui
Liturghie proprie, prefațã pentru Paști (II, III, IV sau V)
alb, III
Lectionar
Fap 8,1b-8: Treceau din loc în loc, vestind cuvântul.
Ps 65: Strigați-i de bucurie lui Dumnezeu voi, toși locuitorii pãmântului! (sau Aleluia.)
In 6,35-40: Aceasta este voința Tatãlui meu: oricine crede în Fiul sã aibã viața veșnicã.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 3-a a Paștelui